ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Տեղի ունեցավ քննարկումների հարթակի անդրանիկ հանդիպումը

Հաստատվել են թեմատիկ ֆինանսավորման ծրագրերի մրցույթի արդյունքները

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են

Գիտության կոմիտեն տեղեկացնում է

Ի գիտություն