ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ի գիտություն զանգվածային լրատվամիջոցների

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են

ՀՀ կառավարության նիստում

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են