ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Եվրոպական գիտական տարածքին ինտեգրումը՝ գերակա խնդիր

Քննարկվել է գիտության ոլորտի 2016 թ. բյուջեն

Ներկայացվել են Արցախում իրականացված գիտական թեմաների հաշվետվությունները