ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

2010 թվականի երկրորդ եռամսյակում ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն ստացել է 20 դիմում և 2 առաջարկություն

Այցելություն Ֆինլանդիա