ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին
ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե
Կոմիտեի նախագահ
Կոմիտեի կանոնադրություն
Կոմիտեի ստորաբաժանումների կանոնադրություններ
Կոմիտեի անձնակազմ
Հաշվետվություններ
Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվություններ
Կադրային ապահովում
Գնումների գործընթաց
ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ