ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի հայեցակարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2023 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1802-Լ)
«2023 թ․ սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների՝ 2023-2024 ուստարվա ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման նպատակով կրթաթոշակի տրամադրման կարգը և տրամադրվելիք կրթաթոշակի առավելագույն չափերը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2023 թ. հոկտեմբերի 12-ի N 1762-Լ)
«Ակադեմիական քաղաք» հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2023 թ. ապրիլի 21-ի N 585-Ա)
«Ստեղծագործությունները, հայտնագործությունները (գյուտերը) և աշխատանքները պետական մրցանակի հայցման ներկայացնելու կարգը, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակների շնորհման վերաբերյալ առաջարկությունները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելու ժամկետները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակներ շնորհելու և հանձնելու կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2022 թ. փետրվարի 3-ի N 124-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Հորիզոն Եվրոպա» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին» համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. նոյեմբերի 4-ի N 1800-Ա)
«2022 թվականին իրականացվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. սեպտեմբերի 30-ի N 1580-Լ)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 935 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. հուլիսի 1-ի N 1073-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա դոկտորանտուրայում ձևակերպվելու տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. մայիսի 13-ի N 760-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. մայիսի 13-ի N 747-L)
«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. ապրիլի 8-ի N 524-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2019 թ. մայիսի 16-ի N 650-Լ, հավելվածը ներկայացված է միայն գիտության մասով)
«2019 թվականին իրականացվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2018 թ. սեպտեմբերի 27-ի N 1023-Լ)
«Նախարարությանը ենթակա մարմինների ենթակայությունը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2018 թ. մայիսի 22-ի N 580-Ա)
«Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2018 թ. ապրիլի 12-ի N 451-Ն)
««Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի N 1531-Ա)