ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«2022 թվականին իրականացվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. սեպտեմբերի 30-ի N 1580-Լ)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 935 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. հուլիսի 1-ի N 1073-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա դոկտորանտուրայում ձևակերպվելու տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. մայիսի 13-ի N 760-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. մայիսի 13-ի N 747-L)
«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2021 թ. ապրիլի 8-ի N 524-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2019 թ. մայիսի 16-ի N 650-Լ, հավելվածը ներկայացված է միայն գիտության մասով)
«2019 թվականին իրականացվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2018 թ. սեպտեմբերի 27-ի N 1023-Լ)
«Նախարարությանը ենթակա մարմինների ենթակայությունը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2018 թ. մայիսի 22-ի N 580-Ա)
«Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2018 թ. ապրիլի 12-ի N 451-Ն)
««Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի N 1531-Ա)
««Գիտական ծրագրերի ինտեգրմանն աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2017 թ. օգոստոսի 24-ի N 1034-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թ. օգոստոսի 17-ի նիստի N 35 արձանագրային որոշում
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2017 թ. հունվարի 19-ի N 27-Ա)
«2017 թվականի գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության նիստի 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 38 արձանագրային որոշման քաղվածք
«Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 20-ի N 662 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում (2016 թ. փետրվարի 25-ի N 238-Ն)