ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև Եվրոպական միության «Հորիզոն-2020» ծրագրին մասնակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2015 թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1255 - Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության նիստի 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 44-26 արձանագրային որոշման քաղվածք
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 1106-Ն)
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննական գործունեության բնագավառում լիազոր մարմնի կարգավիճակը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 1102-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 2-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 1101-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2015-2019 թվականների գերակայություններին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում (2014 թ. դեկտեմբերի 25-ի N 54)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2014 թ. դեկտեմբերի 11-ի N 1382-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական օբյեկտների հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում (2014 թ. ապրիլի 30-ի N 17)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-Ի N 861-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2014 թ. փետրվարի 13-ի N 135-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի նիստի N 20 արձանագրության N 14 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում (2013 թ. հուլիսի 4-ի N 26)
«Գույք հանձնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 675-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. հունիսի 20-ի N 658 –Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1833-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին լիազորություն վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. մայիսի 29-ի N 613 –Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. հունվարի 24-ի N 43-Ն)
«Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. դեկտեմբերի 6-ի N 1638-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. հուլիսի 4-ի N 863-Ն)