ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Գիտական կենտրոնների ձեւավորման սկզբունքները, չափանիշները եւ կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1555-Ն, լրամշակված՝ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 133-Ն որոշումով)
«Հայաստանում «Քենդլ» 3 ԳէՎ էներգիայով 3-րդ սերնդի սինքրոտրոնային լույսի աղբյուր ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. դեկտեմբերի 4-ի N 1478 – Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 24-ի N 878-Ն)
«ՀՀ կառավարության եւ Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 3-ի N 684-Ա)
«ՀՀ կառավարության եւ Մեքսիկական Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 3-ի N 683-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն գործունեության հայեցակարգի մասին» (քաղվածք ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի նիստի արձանագրությունից)
«ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (10.01.2008 թ. N 2-Ն, լրամշակված` 11.12.2014 N 1382-Ն, 25.09.2015 թ. N 1101-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում եւ դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում ( 2001 թ. հուլիսի 20-ի N 662, ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 2016 թ. փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ )
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության համակարգում գործող գիտության պետական կոմիտեի կանոնադրությունը եւ աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն, լրամշակված` 04.07.2012 թ. N 863-Ն, 24.01.2013 թ. N 43-Ն, 25.09.2015 թ. N 1102-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի եւ դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. հուլիսի 9-ի N 615)
«ՀՀ կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ գիտության եւ տեխնոլոգիաների բնագավառում համագործակցության մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1132-Ա)
«ՀՀ գիտական կազմակերպություններում գիտական կադրերի որակավորման կարգը և գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 935, փոփոխվել է 2021 թ. հուլիսի 1-ի N 1073-Ն որոշումով)
«Ինովացիոն նախագծերի մրցույթների անցկացման եւ ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 878-Ն)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական պետական ծրագրերի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1123)
«Ինովացիոն գործունեությանն աջակցության տարեկան ծրագրի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում(2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 877-Ն)