ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ վարչապետի որոշումներ
«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի ապրիլի 7-ի N 230-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշում (2016 թ. մայիսի 3-ի N 361-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովին կից ռազմատեխնիկական և գիտատեխնիկական խորհրդի կանոնադրությունն ու կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2016 թվականի մարտի 23-ի N 199-Ա)
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2015 թ. հունիսի 10 N 508-Ա)
«Հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 845-Ա)
«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2013 թվականի հունիսի 24-ի N 499 - Ա)
«Հայագիտության հարցերով խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 984-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի ապրիլի 7-ի N 230-Ա որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի հունիսի 29-ի N 483-Ա)
««Քենդլ» նախագծի համակարգող խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի հունիսի 8-ի N 417-Ա)
«Գիտատեխնիկական խորհուրդ ստեղծելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի ապրիլի 7-ի N 230-Ա)