ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ ձեռքբերված սարքեր » 2019 թվական
«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ
«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ