ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ս. Հարությունյանը՝ Սլավոնական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են

Առաջակվել է ստեղծել «Գիտական հետազոտությունների աջակցության եվրասիական ասոցիացիա»

Եվրոպական գիտական տարածքին ինտեգրումը՝ գերակա խնդիր

Քննարկվել է գիտության ոլորտի 2016 թ. բյուջեն