ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կառավարության նիստում

17.06.2011

Հունիսի 17-ին ՀՀ կառավարության նիստում  հավանություն է տրվել  ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրին և դրա միջոցառումների ժամանակացույցին: Ծրագիրը  ոլորտի զարգացման թիրախային նպատակակետերի, դրանց հասնելուն ուղղված միջոցառումների իրականացման արդյունավետության գնահատման չափորոշիչների ամբողջությունն է: