ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » ՀՀ գիտության կոմիտեի 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2023 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ և հավելվածներ
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2023 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ
Հավելվածներ