ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հայտերի ձևեր
Գիտական գործուղման ճանապարհածախսը փոխհատուցելու հայտի ձև
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հայտի ձև
Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի հայտի ձև
Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթի հայտի ձև
Գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտի ձև
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտի ձև
ՀՀ պետական բյուջեից իրականացվող ծրագրերում/թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարների տրամադրման հայտի/հաշվետվության ձև
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի հայտի ձև (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. օգոստոսի 10-ի N 1028-Ա/2 հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրի հայտ