ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՀՀ կառավարության նիստում

ՄՀՄԻ հետ համագործակցությունը շարունակվում է

Հայ ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում