ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական միջոցառումներ » Ֆիզիկական կոլոքվիում

Ֆիզիկական կոլոքվիումի շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումներ

Ամսաթիվ, Վայր

Բանախոս

Թեմա

11.05.2022,

ժամը՝ 15:00

Հայ-ռուսական համալսարան

Հայկ Սարգսյան

Քվազիերկչափ կոլոիդալ CdS և CdSe նանոթիթեղների կուլոնյան, օպտիկական, թերմոդինամիկական և մագնիսական բնութագրերի տեսական հետազոտումը

27.04.2022,

ժամը՝ 15:00

Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Վահագն Գուրզադյան

Հարաբերականության ընդհանուր տեսության ստուգում արբանյակներով և գրավիտացիայի հաստատուններ

13.04.2022,

ժամը՝ 15:00

Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Վանիկ Մկրտչյան

Գծային եզրային խնդիրների լուծման Գրինյան ներկայացումը կամայական հավասարման համար

30.03.2022

ժամը՝ 15:00 Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա

Արմեն Ալլահվերդյան

Ինչպես են քվանտային հաշվարկները արագացնում որոնումը

16.03.2022,

ժամը՝ 15:00

Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Արշակ Վարդանյան

Ֆոնոնները և քվազիմասնիկ-ֆոնոն փոխազդեցության առանձնահատկությունները ցածր չափայնությամբ համակարգերում և 2D բյուրեղներում

02.03.2022,

ժամը՝ 15:00

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Լևոն Գրիգորյան

Չերենկովյան ճառագայթման հզոր և կոմպակտ աղբյուրի ստեղծումը գիգա-տերահերց հաճախականության տիրույթում․ ինչպես նաև գիտական գիտելիքների ձեռքբերման և կիրառման փորձի օգտագործման մասին

23.02.2022,

ժամը՝ 15:00

Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Արամ Սահարյան

Քվանտային վակուումը արտաքին դաշտերում

10.02.2022, ժամը՝ 15:00

Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Վալերի Վարդանյան

Կոսմոլոգիական մոդելները գրավիտացիոն ալիքների լույսի ներքո

26.01.2022,

ժամը՝ 15:00

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Արամ Մանուկյան

Ածխածնային և մետաղ-ածխածնային նանոկառուցվածքների սինթեզը և կիրառության ոլորտները

22.12.2021,

ժամը՝ 15:00 Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա

Արա Սեդրակյան

Հոլի Քվանտային էֆեկտի սարահարթային անցումներից մինչև ոչ֊կրիտիկական լարերի տեսություն

22.11.2021,

ժամը՝ 15:00

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Արամ Պապոյան

Լազերա-օպտիկական եղանակների կիրառումը բժշկական ախտորոշման սարքերի մշակման համար

Ֆիզիկական կոլոքվիումը կազմակերպվում է ՀՀ գիտության կոմիտեի աջակցությամբ՝ ֆիզիկայի ոլորտի առաջատար կենտրոնների, խմբերի միջև գիտահետազոտական կապերը խթանելու, արդի խնդիրներն ու գիտահետազոտական թեմաները համատեղ քննարկելու նպատակով: Միջոցառումները բաց են բոլոր հետաքրքրված անձանց, այդ թվում՝ ասպիրանտների և ուսանողների համար:

Հարցերի դեպքում կարելի է դիմել կոլոքվիումի հիմնական համակարգող Միքայել Խանբեկյանին (m.khanbekyan@ipr.am):