ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական միջոցառումներ » Կենսաբանական կոլոքվիում

Կենսաբանական կոլոքվիումի շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումներ

Ամսաթիվ, Վայր

Բանախոս

Թեմա

14.06.2022

ժամը՝ 15:00

ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

Գոհար Ցականովա

«Գերկարճ իմպուլսներով լազերային տեխնոլոգիաների կիրառությունը կենսաբժշկության մեջ»

12.05.2022

ժամը՝ 15:00

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Աստղիկ Փեփոյան

«Մեկ առողջություն» հայեցակարգը՝ որպես առողջապահական, գյուղատնտեսական և էկոլոգիական խնդիրների լուծման ելակետ

14.04.2022

ժամը՝ 15:00

ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանություն ինստիտուտ

Արսեն Առաքելյան

Գենոմիկա և կենսաինֆորմատիկա․ մեծ տվյալներից դեպի հիմնարար գիտելիքներ և նորարարական մշակումներ

17.03.2022

ժամը՝ 15:00

ԵՊՀ

Աննա Փոլադյան

Խմորման վերջնափուլերի կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանական թափոնների մշակման, կենսազանգվածի կենսաէներգիայի ստացման գործում

17.02.2022

ժամը՝ 15:00

Հայ֊Ռուսական Համալսարան

Աշխեն Հովհաննիսյան

Նանոբժշկություն. մարտահրավերներ և հնարավորություններ

20.01.2022

ժամը՝ 13:30

ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Նաիրա Այվազյան

Թունաբանություն. զարգացման միտումներն ու հեռանկարները

Կենսաբանական կոլոքվիումը կազմակերպվում է ՀՀ գիտության կոմիտեի աջակցությամբ՝ կենսաբանության ոլորտի առաջատար կենտրոնների, խմբերի միջև գիտահետազոտական կապերը խթանելու, արդի խնդիրներն ու գիտահետազոտական թեմաները համատեղ քննարկելու նպատակով: Միջոցառումները բաց են բոլոր հետաքրքրված անձանց, այդ թվում՝ ասպիրանտների և ուսանողների համար:

Հարցերի դեպքում կարելի է դիմել կոլոքվիումի հիմնական համակարգող Միքայել Խանբեկյանին (m.khanbekyan@ipr.am):