ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ Փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնելու վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԿԳ 2024 «Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն ուղղված ծրագիր 2024» մրցույթ 05.01.2024 թ. 12.01.2024 թ.

«Հեռանկարային ուղղություններով հետազոտական նախագծեր 2024» մրցույթ
05.01.2024 թ. 12.01.2024 թ.
ՀՀ 2024 «Հասարակական գիտությունների, հայագիտության և հումանիտար գիտությունների բնագավառներում հետազոտություններ - 2024» մրցույթ 05.01.2024 թ. 12.01.2024 թ.
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc-Armenia 2024»» մրցույթ 12.01.2024 թ. 19.01.2024 թ.
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024» մրցույթ 12.01.2024 թ. 19.01.2024 թ.
24RL «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրում 2024» 19.01.2024 թ. 26.01.2024 թ. հուլիս 2024
24PTS «Մասնագիտական վերապատրաստում 2024» մրցույթ 26.01.2024 թ. 02.02.2024 թ. մայիս 2024

,

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց