ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ Փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնելու վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ

«PostDoc-Armenia 2024/2»

14.06.2024թ.

21.06.2024թ.

«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024/2»

14.06.2024թ.

21.06.2024թ.

«Մասնագիտական վերապատրաստում 2024/2»

12.07.2024թ.

19.07.2024թ.