ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ Փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնելու վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԿԳ 2024 «Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն ուղղված ծրագիր 2024» մրցույթ 05.01.2024 թ. 12.01.2024 թ. Մայիս, 2024

«Հեռանկարային ուղղություններով հետազոտական նախագծեր 2024» մրցույթ
05.01.2024 թ. 12.01.2024 թ. Մայիս, 2024
ՀՀ 2024 «Հասարակական գիտությունների, հայագիտության և հումանիտար գիտությունների բնագավառներում հետազոտություններ - 2024» մրցույթ 05.01.2024 թ. 12.01.2024 թ. Մայիս, 2024
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc-Armenia 2024»» մրցույթ 12.01.2024 թ. 19.01.2024 թ. Ապրիլ, 2024
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024» մրցույթ 12.01.2024 թ. 19.01.2024 թ. Ապրիլ, 2024
24RL «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրում 2024» 19.01.2024 թ. 26.01.2024 թ. Հուլիս 2024
24PTS «Մասնագիտական վերապատրաստում 2024» մրցույթ 26.01.2024 թ. 02.02.2024 թ. Մայիս 2024

,

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց