ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Անվանում

Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ

Փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնելու վերջնաժամկետ

Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ

«PostDoc-Armenia 2024/2»

14.06.2024թ. 21.06.2024թ. հոկտեմբեր 2024

«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024/2»

14.06.2024թ. 21.06.2024թ. հոկտեմբեր 2024

«Մասնագիտական վերապատրաստում 2024/2»

12.07.2024թ.

19.07.2024թ.

հոկտեմբեր 2024

«Գիտական արդյունավետության խթանման դրամաշնորհային ծրագիր - 2025»

17.05.2024թ.

24.05.2024թ.

հունվար

2025

«Երկակի նշանակության գիտական նախագծեր 202

24.05.2024թ.

31.05.2024թ.

սեպտեմբեր 2024

Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթ

14.06.2024թ.

21.06.2024թ.

Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթ

14.06.2024թ.

21.06.2024թ.

«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ – 2024» (Հայաստան-Իտալիա) միջազգային մրցույթ

14.06.2024թ.

21.06.2024թ.

փետրվար

2025