ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ղեկավարներին

31.01.2012

Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2011 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 1240–Ն որոշման՝ անհրաժեշտ է մինչեւ 2012 թ. փետրվարի 17-ը ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե ներկայացնել կազմակերպությունների 2013-2015 թթ. գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի եւ 2013 թ. բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը՝ ՀՀ 2013-2015 թթ. պե­տա­կան միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի եւ ՀՀ 2013 թ. պե­տական բյուջեի նախագծերի մշակման աշխատանքների իրա­կա­նաց­ման ժամանակացույցի պահանջներին համապատասխան:

 

Հայտերն անհրաժեշտ է կազմել` համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված մեթոդական ցուցումների:

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե