ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտաժողով՝ նվիրված Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին

Միջազգային գիտաժողովների հրավեր

Տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողով

Բորտնիկի հիմնադրամի հետ համագործակցության առաջարկ

Նոր հուշագիր՝ ԵՏՄ շրջանակներում