ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՄՀՄԻ հետ համագործակցությունը շարունակվում է

Հայ ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում

ՄԳՏԿ-ն կֆինանսավորի հայկական 3 ծրագիր

Հայ-բելառուսական մրցույթի արդյունքները հայտնի են