ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ ձեռքբերված սարքեր
2023 թվական
2022 թվական
2021 թվական
2020 թվական
2019 թվական
2015 թվական
2014 թվական
2013 թվական