ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Մրցույթներ » Ներքին մրցույթ
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-29.2-Մ2-2)
Անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ (ծածկագիր՝ 18-4-29.4-Մ2-1)
Հանրային կապերի և տեղեկատվության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-29.3-Մ2-2) - մրցույթն ավարտված է
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության տվյալների հավաքագրման և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Մ2-6) - մրցույթն ավարտված է
Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.1-Մ2-6) - մրցույթն ավարտված է
Ծրագրերի իրականացման վարչության հետազոտական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.3-Մ2-3) - մրցույթն ավարտված է
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության գիտական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Մ2-2) - մրցույթն ավարտված է
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության գիտական փորձաքննության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Ղ4-1) - մրցույթն ավարտված է
Հանրային կապերի և տեղեկատվության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-29.3-Մ2-1) - մրցույթն ավարտված է
Քարտուղարության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-29.5-Մ2-1) - մրցույթն ավարտված է