ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Որո՞նք են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական ֆինանսավորման հիմնական ձևերը:
Կա՞, արդյոք, գիտության բնագավառում համագործակցություն՝ ՀՀ և ԱՀ կառավարությունների միջև:
Հարցեր գիտական գործուղումների ֆինանսավորման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վերաբերյալ