ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Հարցեր՝ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ներառված առաջատար ամսագրերում կամ հրատարակչություններում հրատակությունների ծախսերը փոխհատուցելու համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ
Հարցեր՝ արշավախումբ կազմակերպելու նպատակով գործուղման համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ
Որո՞նք են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական ֆինանսավորման հիմնական ձևերը:
Հարցեր գիտական գործուղումների ֆինանսավորման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վերաբերյալ