ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ» - 2020 միջազգային մրցույթի շրջանակում կատարված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում իրականացվող թեմայի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ - 2021» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրերի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2020» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ - 2021» միջազգային մրցույթի շրջանակներում կատարվող ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Գիտական միջոցառման հաշվետվության ձև
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի հաշվետվության ձև
ՀՀ պետական բյուջեից իրականացվող ծրագրերում/թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարների տրամադրման հայտի/հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ- 2019» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի հաշվետվության ձև
«Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտությունների բնագավառներ» մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում իրականացվող թեմայի ընթացիկ հաշվետվության ձև