ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր » Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի նմուշներ
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների իրականացման համար պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին» պայմանագրի ձև
ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի հետ համատեղ անցկացված համատեղ ծրագրերի աջակցության միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր-2021» գիտական թեմաների իրականացման համար գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի հետ համատեղ անցկացված համատեղ ծրագրերի աջակցության միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ենթածրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի ծրագրային կոմիտեների անդամների գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հանձնարարության պայմանագրի ձև