ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Խորհրդարանական լսումներ. «ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե. գործունեություն և հեռանկարային ծրագրեր»

Ի գիտություն

Ֆինանսավորման են երաշխավորվել գիտական նոր թեմաներ

Թեմը կաջակցի հայագիտական հետազոտությունների իրականացմանը