ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ֆինանսավորման են երաշխավորվել գիտական նոր թեմաներ

Թեմը կաջակցի հայագիտական հետազոտությունների իրականացմանը

ԳՊԿ նախագահն ամփոփեց 2015 թվականի գործունեությունն ու ներկայացրեց հեռանկարային ծրագրերը

ՄՐՑՈՒՅԹ