ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ընդունվել են «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2013» մրցույթի հաշվետվությունները

Քննարկվել են Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքից բխող խնդիրներ

Հայտնի են «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2015» մրցույթի արդյունքները

ԳՊԿ-ն կֆինանսավորի «CYCLONE 18/18» ցիկլոտրոնի վրա իրականացվելիք 4 թեմա