ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բարձրագույն կրթություն
ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2024/2025 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը (հաստատված ՀՀ կառավարության 2024թ․ մայիսի 16-ի N 701-Ն որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2024/2025 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը (հաստատված ՀՀ կառավարության ապրիլի 25-ի N 605-Ն որոշմամբ)
ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2024/2025 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը (հաստատված ՀՀ կառավարության 2024թ․ ապրիլի 12-ի N 488-Ն որոշմամբ)
ՀՀ-ում գործող բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններ