ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն » «Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագիր
«Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրիի գործողություններ» ծրագրի ամփոփ նկարագրություն
«Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագրի ամփոփ նկարագրություն
«Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագրի վերաբերյալ տեսահոլովակ
«Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագրի կայք
«Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագրին մասնակցության ուղեցույց
«Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագրի ենթաոլորտներով նշանակված ազգային կոնտակտային անձանց ցանկ