ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կայացել է ՄՀՄԻ հերթական նստաշրջանը Դուբնայում

Քննարկվեց «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մաuին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը