ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2016» մրցույթի արդյունքները հայտնի են