ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթ՝ գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար

Մրցույթի արդյունքում կֆինանսավորվի 42 թեմա