ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ԵԳԱԾ-ը հայտարարել է Հասարակական, հայագիտական և հումանիտար ոլորտներում հետազոտությունների մրցույթ

Քննարկվեց գիտական կադրերի ատեստավորման կարգը

Ի գիտություն