ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մենք էլ պակաս խելացի չենք
«Հայաստանի Հանրապետություն», 20.04.2019
Ученые выяснили, как излучение лазерных ускорителей влияет на живые клетки
www.indicator.ru, 03.11.2019
«Գիտությունը՝ որպես անվտանգության և զարգացման հենասյուն» խորագրով խորհրդարանական լսումների վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած նյութեր
ՀՀ ԱԺ, 01.02.2021 թ.
...Прочие и хозяйственные расходы
,,Новое время, 09.02.2008
Մեծ թռիչք՝ արագացուցչի կառուցումով
«Հայաստանի Հանրապետություն», 25.10.2011
КЕНДЛ: новые перспективы
,,Голос Армении", 09.11.2013
Старт десятилетки
,,Поиск", 02.04.2010
Մրցույթների տարի է
«Հայաստանի Հանրապետություն», 17.07.2013
МНТЦ меняет направленность
,,Голос Армении”, 21.04.2015
«Հորիզոն 2020» ծրագրի տարեկան վճարը 75 տոկոսով զեղչվել է ՀՀ համար․ Վ․ Սահակյան
Newarmenia.am-17.09.2019
Не вижу оснований для разногласий
,,Голос Армении", 22.01.2008
,,Реализация CANDLE обеспечит прорыв в отечественной науке", - считает председатель Госкомитета по науке РА Самвел Арутюнян
,,Голос Армении", 25.10.2011
Наука на перепутье
,,Деловой экспресс", 06.11.2009
Ареал-получен первый пучок
,,Голос Армении", 24.12.2013
Միջազգային համագործակցությունը՝ որպես գիտության զարգացման գործոն
Noravank.am, 12.06.2009
Национальная академия наук: вчера, сегодня, завтра
,,Голос Армении”, 22.12.2014
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն ներկայացնում է նոր «Հորիզոն»-ներ գիտության ոլորտում
«Էկոնոմիկա և իրավունք» շաբաթաթերթ, N 5, 2016 թ.
Թշնամիներ վաստակելուց չեմ վախենում
«Առավոտ», 19.01.2008
Решены ключевые проблемы
,,Голос Армении", 17.09.2011
Երիտասարդներին դեպի գիտություն՝ պետական աջակցությամբ
«Հայաստանի Հանրապետություն», 20.10.2009