ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կֆինանսավորվի 26 հետազոտություն հասարակական ու հումանիտար գիտությունների և հայագիտության բնագավառում

Ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի հայեցակարգը պատրաստ է

Կներկայացվի ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի հայեցակարգի վերջնական տարբերակը