ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Հաշվետվություններ
Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2022 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2021 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2020 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2019 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2019 թվականին կատարած աշխատանքների ամփոփ հաշվետվության սեղմագիր
ՀՀ կառավարության 2019 թ. մայիսի 16-Ի N 650-Լ որոշմամբ հաստատված 2019-2023 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 2019 թվականի տարեկան արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2017 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2016 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն