ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների արդյունքներ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ- ՌՀԳՀ-2014» միջազգային մրցույթում հաղթած թեմաների ցանկ
«Ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթի հաղթողների ցանկ
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 2013 թվականի մրցույթների բողոքարկման արդյունքում ձևավորված շահառուների ցանկ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 2013 թվականի մրցույթների արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթի շնորհառու գիտաշխատողների ցանկ
Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ - 2013» միջազգային մրցույթի հաղթողների ցանկ