ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների արդյունքներ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 2013 թվականի մրցույթների արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթի շնորհառու գիտաշխատողների ցանկ
Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ - 2013» միջազգային մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2012» մրցույթի հաղթողների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի՝ գիտական հետազոտությունների ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2012» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթի շահառուների ցանկ
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարության միջև կնքված մտադրությունների հուշագրի շրջանակներում անցկացվող «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ԳԿՀԴՆ-2012» գիտական ծրագրերի մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների աջակցության ծրագիր-2011» մրցույթի հաղթողների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ անցկացված գիտական ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2011» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» մրցույթի հաղթողների ցանկ