ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների արդյունքներ
«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2012» մրցույթի հաղթողների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի՝ գիտական հետազոտությունների ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2012» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթի շահառուների ցանկ
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարության միջև կնքված մտադրությունների հուշագրի շրջանակներում անցկացվող «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ԳԿՀԴՆ-2012» գիտական ծրագրերի մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների աջակցության ծրագիր-2011» մրցույթի հաղթողների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ անցկացված գիտական ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2011» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» մրցույթի հաղթողների ցանկ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթի արդյունքների բողոքարկման փուլում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
2009 թվականի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ՀՀ ԿԳՆ և Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի (Ֆրանսիա) միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում համաֆինանսավորման սկզբունքով անցկացվողգիտական ծրագրերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսական աջակցության արժանացած ծրագրեր
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ