ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական միջոցառումներ
2024 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ
2024 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
2023 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ
2023 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
Ֆիզիկական կոլոքվիում
Կենսաբանական կոլոքվիում
2022 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ
2022 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ