ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական միջոցառումներ
Կրթության, գիտության և նորարարությունների ոլորտներում 2016 թ. անցկացվելիք միջոցառումների տեղեկագիր
2015 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական միջոցառումների ցանկ
2015 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված երիտասարդ գիտնակաների դպրոցների ցանկ
2014 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական միջոցառումների ցանկ
2014 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված երիտասարդ գիտնակաների դպրոցների ցանկ
2013 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական միջոցառումների ցանկ
2013 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված երիտասարդ գիտնակաների դպրոցների ցանկ
2012 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտաժողովների ցանկ
2011 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտաժողովների ցանկ
Գիտաժողով «Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով (Ջերմուկ, 2010 թ. մայիսի 6-9)