ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Վիճակագրական տվյալներ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2013» մրցույթի ֆինանսավորվող ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվությունների ամփոփագրերը
2011-2013 թթ. գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացված գիտական թեմաների հաշվետվությունները՝ հրապարակումների մասով
Տեղեկանք «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի հաղթողների վերաբերյալ
Տեղեկանք «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2010» մրցույթի «Ա» դասի ծրագրերի իրականացման արդյունքում հրապարակումների վերաբերյալ
Տեղեկանք «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2010» մրցույթի «Բ» դասի ծրագրերի իրականացման արդյունքում հրապարակումների վերաբերյալ (02.08.2012 թ. դրությամբ)
Տեղեկանք գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական թեմաների հետազոտությունների շրջանակում 2011 թ. ընթացքում հրապարակումների վերաբերյալ
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների անձնագրային տվյալների վերլուծության արդյունքները
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների 2008 թվականի անձնագրավորման տվյալների վերլուծության արդյունքները