ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Նոր մրցույթ՝ Գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման նպատակով

20.01.2023

ՀՀ գիտության կոմիտեն հայտարարում է Գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի hայտերի ընտրության մրցույթ, որն ուղղված է ՀՀ պետական բյուջեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ ծրագիր իրականացնող գիտական կազմակերպությունների և բուհերի աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստմանը և որակավորման բարձրացմանը:

Մրցույթի նպատակներն են՝

 -  աջակցել հետազոտողների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը,

 - բարձրացնել կազմակերպությունների գիտական ներուժը,

 - հետազոտողներին ընձեռել արտերկրի լավագույն գիտական կազմակերպություններում և բուհերում վերապատրաստվելու հնարավորություն,

 - օգտագործել և փոխառել գիտահետազոտական գործունեության մեջ առաջատար երկրների փորձն ու հմտությունները,

 - նպաստել հետազոտողների ինտեգրմանը միջազգային հետազոտական տարածքում,

 - ներգրավել Սփյուռքի գիտական ներուժը,

 - նպաստել գիտության ոլորտում միջազգային համագործակցության զարգացմանը:

Մրցույթին դիմել կարող է 35-50 տարեկան, գիտական աստիճան ունեցող անձը, ով ՀՀ պետական բյուջեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ ծրագիր իրականացնող գիտական կազմակերպության կամ բուհի հետ ունի պայմանագիր, զբաղվում է գիտահետազոտական գործունեությամբ և վերջին հինգ տարիների ընթացքում ունի կոնկրետ պահանջների բավարարող հրապարակումներ (խումբ 3), դիմել կարող է նաև ՀՀ պետական բյուջեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման որևէ ծրագրում ընդգրկված մագիստրատուրայի ուսանողը (խումբ 4):

Վերապատրաստման ծրագրի տևողությունը կարող է լինել 2-ից մինչև 12 ամիս: Մրցույթի շահառուներին կտրվի մինչև 900 000 (խումբ 4-ի դեպքում՝ մինչև 800 000) դրամ ամսական՝ որպես վերապատրաստման վճար և մինչև մեկ միլիոն դրամ այլ ծախսերի համար (վիզա, ճանապարհածախս, ապահովագրություն և այլն):

Հայտատուն ընդունող օտարերկրյա կազմակերպությունում պետք է ունենա գիտությունների դոկտորի (PhD) կամ համարժեք գիտական աստիճան ունեցող ղեկավար/մենթոր, ով վերապատրաստման ընթացքում կհամակարգի նրա մասնագիտական գործունեությունը:

Հայտերը քննարկելիս առավելություն կտրվի այն ծրագրերին, որոնց դեպքում վերապատրաստվողը ընդունող կազմակերպությունում աշխատելու է այնպիսի գերժամանակակից սարքավորումներով, որոնցից առկա են կամ գնվելու են հայաստանյան կազմակերպությունում:

Հիշեցնենք, որ 2022 թ. նոյեմբերին Գիտության կոմիտեն հայտարարել էր գիտական կադրերի (PhD, PostDoc) վերապատրաստման ծրագրերի hայտերի ընտրության մրցույթը, որին կարող են մասնակցել մինչև 35 տարեկան հայցորդներն ու ասպիրանտները (խումբ 1՝ PhD) և գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող երիտասարդ գիտնականները (խումբ 2՝ PostDoc): 

 

Մրցույթի հրավերի փաթեթը