ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ուշադրություն

24.11.2022

ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական թեմաների (ծրագրերի) կատարողների կազմում փոփոխության, ինչպես նաև պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման համար դիմումներն անհրաժեշտ է ՀՀ գիտության կոմիտե ներկայացնել ըստ սահմանված ձևանմուշների, որոնք զետեղված են «Գիտական գործունեություն» բաժնի «Ձևաթղթեր» ենթաբաժնում:

Հիշեցում

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բյուջետային ֆինանսավորման հետազոտական նախագծերի հայտերի, պայմանագրերի և հաշվետվությունների՝ ՀՀ գիտության կոմիտե ներկայացվելիք թղթային տարբերակներն անհրաժեշտ է փոխանցել գիտական կազմակերպության գիտական քարտուղարի (բուհերում՝ գիտական գործունեության կազմակերպման ստորաբաժանման) միջոցով:

Հետայսու ՀՀ գիտության կոմիտեն առանձին գիտաշխատողներից փաստաթղթերի փաթեթներ չի ընդունելու։