ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Հայտարարվում է մրցույթ` գիտական խմբերի մեկնարկի և լաբորատորիաների ամրապնդմանն աջակցության նպատակով

29.04.2021

ՀՀ գիտության կոմիտեն հայտարարում է Գիտական խմբերի մեկնարկի կամ լաբորատորիաների (բաժինների) ամրապնդմանն աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ, որը կազմակերպվում է ս.թ. ապրիլի 8-ի ՀՀ կառավարության որոշմամբ  2021 թ. ՀՀ պետական բյուջեով գիտության ոլորտին տրամադրված միջոցների շրջանակներում:

Մրցույթի նպատակն է աջակցել նոր գիտական խմբերի և լաբորատորիաների ստեղծմանը, ինչպես նաև նպաստել արդեն գործող գիտական լաբորատորիաների կամ բաժինների ամրապնդմանը:

Դրամաշնորհները կտրամադրվեն 36 ամիս տևողությամբ, 4-5 անձից բաղկացած գիտահետազոտական խմբերի ղեկավարների նախաձեռնությամբ ներկայացված և մրցութային կարգով ընտրված հավակնոտ, բեկումնային և իրագործելի թեմաներին, որոնք կարող են վերաբերել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բոլոր բնագավառների մասնագիտություններին:

Խմբի ղեկավար կարող է լինել 1981 թ. հունվարի 1-ից հետո ծնված և մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը գիտական աստիճան ստացած, ինչպես նաև վերջին հինգ տարիների ընթացքում մրցույթի հրավերի պահանջներին համապատասխանող բարձր վարկանիշ ունեցող պարբերականներում գիտական հրապարակումներ ունեցող անձը:

Խմբում պետք է ընդգրկվի թեմային առնչվող մասնագիտությամբ առնվազն երկու` մինչև 35 տարեկան կատարող (առնվազն մագիստրատուրայի ուսանող կամ դիպլոմավորված մասնագետ), որոնց տարիքային շեմը կարող  է ավելանալ՝ ՀՀ զինված ուժերում ծառայած լինելու դեպքում՝ հավելյալ 2 տարով, երեխայի խնամքի արձակուրդի դեպքում՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար հավելյալ 1 տարով:

Խումբը պետք է ունենա գիտական աստիճան և մրցույթի հրավերի պահանջներին համապատասխանող Հիրշի ինդեքս (h-index) ունեցող օտարերկրյա գործընկեր, որը թեմայի իրականացման ժամանակահատվածում պետք է առնվազն 15 օր գտնվի ՀՀ-ում և առնվազն 15 օր իր ներկայացրած գիտական կազմակերպությունում ընդունի խմբի անդամներից մեկին կամ մի քանիսին:

Թեմայի կատարման առնվազն երկրորդ տարում կազմակերպությունում պետք ձևավորվի նոր գիտական խումբ կամ լաբորատորիա կամ բաժին՝ խմբի ղեկավարի գլխավորությամբ և խմբի անդամների ընդգրկմամբ։ Եթե հայտ ներկայացնելու պահին կազմակերպությունում արդեն գործում է գիտական խումբ, ապա նշված ժամանակահատվածում պետք է ձևավորվի գիտական լաբորատորիա կամ բաժին։

Թեմայի կատարման արդյունքում խմբերի առջև դրված պարտադիր պայմաններից են բարձր վարկանիշ ունեցող պարբերականներում գիտական հրապարակումները, այդ թվում` օտարերկրյա գործընկերոջ համահեղինակությամբ, ինչպես նաև 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող միջազգային գիտական դրամաշնորհի առնվազն մեկ դիմումի ներկայացումը, գիտահանրամատչելի նյութերի ստեղծումը և տարածումը:

Մրցույթի հրավերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://scs.am/am/27-04-2021-2:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ մայիսի 7-ին` ժամը 15:00, ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի նիստերի դահլիճում (ք. Երևան 0028, Օրբելի փ. 22) տեղի կունենա մրցույթին նվիրված տեղեկատվական հանդիպում: